Chakra’s en Energetix

Chakra’s en Energetix

Hoe je het hartje draagt:

Draag het hartje met het merkteken op de huid op het chakra wat volgens jou niet goed functioneert. De voorzijde van het lichaam staat voor het gevoel, de achterzijde voor de wilskracht.

 

Wat chakra’s zijn, en hun eigenschappen:

Chakra’s zijn centra van energie, die zich op de middenlijn van het lichaam bevinden. Er zijn er zeven van, en ze besturen onze psychologische eigenschappen. De chakra’s die zich op het onderste gedeelte van ons lichaam bevinden zijn onze instinctuele kant, de hoogste zijn onze mentale kant.

De chakra’s kunnen verschillende niveaus van activiteit hebben. Wanneer ze “open” zijn, worden ze beschouwd als dat ze op een normale manier te functioneren.

In het ideale geval zouden alle chakra’s bijdragen aan ons wezen. Onze instincten zouden samenwerken met onze gevoelens en denken. Dit is echter gewoonlijk niet het geval. Sommige chakra’s zijn niet open genoeg (die zijn onderactief), en om deze te compenseren zijn andere chakra’s overactief. De ideale staat is die waarbij de chakra’s in balans zijn.

 

1e Chakra: ( 0 tot 7 jaar )

Centrale thema: Overleven, aarden, stabiliteit, oervertrouwen, materiële zekerheid.

Lichaam: Dikke darm, endeldarm, botten, spieren, pezen, stuitbeen, benen en voeten.

Positieve werking: Ontwikkeling van de levensenergie, levenswil, levenskracht, zelfbehoud, volharding, uithoudingsvermogen, ritme, verbondenheid met de aarde en de natuur, oervertrouwen en doorzettingsvermogen.

Negatieve werking: Zelfzuchtigheid, impulsiviteit, traagheid, existentiële angsten.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Darmklachten, verstoppingen, aambeien,

ischias, lendepijn, spataderen, problemen met de blaas en de nieren, prostaatklachten, botziekten, bloedarmoede en wisselende bloeddruk.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Angsten, krachteloosheid, depressiviteit, gebrek

aan zelfvertrouwen, gericht op mensen die zekerheid kunnen geven.

 

2e Chakra:  ( 7 tot 14 jaar )

Centrale thema:          Seksualiteit, voortplanting, creativiteit, zelfbewustzijn, kiezen, dualiteit.

Lichaam:                     Geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas, bloedsomloop, waterhuishouding.

Positieve werking:      Lichaamsbewustzijn, vitaliteit, creativiteit, genezende energie, vruchtbaarheid, hartstocht, levensvreugde, vrouwelijke energie.

Negatieve werking:    Wellust, alleen op zijn driften afgaan, agressiviteit, dwangmatigheid, vernietigingsdrang, schuldgevoelens, angst om te verliezen, jaloezie.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Menstruatieproblemen, prostaatklachten,

impotentie, frigiditeit, problemen met de blaas of de nieren, ontsteking van de urinewegen, bloed- en lymfeziekten.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Krachteloosheid, creatieve impasse, geen zin in

seks, depressieve stemmingen, verslavingsgedrag.

 

3e Chakra:  ( 14 tot 21 jaar )

Centrale thema:          Gevoel, wilskracht, macht, zelfbeheersing, persoonlijkheid, verdeling van de levensenergie in het lichaam.

Lichaam:                     Alvleesklier, maag, galblaas, lever, mild, dunne darm, buikholte, vegetatief zenuwstelsel.

Positieve werking:      Ik-gevoel, emotionaliteit, medeleven, inlevingsvermogen, sensibiliteit,

verlangen, doorzettingsvermogen, spontaniteit.

Negatieve werking:    Gevoelsarm, sentimenteel, zelfmedelijden, jaloers, machtbelust,

meedogenloos, agressief.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Maagklachten, lever- mild- galblaasproblemen,

verstoorde spijsvertering, pijn in de onderrug, zenuwziekten,

suikerziekten, overgewicht, artritis.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Geprikkeldheid, woede, angsten, slapeloosheid,

nachtmerries, onzekerheid, angst voor autoriteiten, gebrek aan

zelfwaardering, eetstoornissen.

 

4e Chakra:  ( 21 tot 28 jaar )

Centrale thema:          Liefde, mededogen, medeleven, genegenheid, geborgenheid.

Lichaam:                     Hart, bloedsomloop, bloed, huid, handen, armen, bovenste deel van de rug, borstkas, longen, bronchiën.

Positieve werking:      Naastenliefde, warmte, groepsbewustzijn, zelfwaardering, tolerantie,

openheid, zijn grenzen kunnen bepalen.

Negatieve werking:    Eigenliefde, aanmatigend, liefdeloos, hard, verbittering.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Hartklachten, pijn in de borst, hoge- lage

bloeddruk, longklachten, ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid,

rugklachten op borsthoogte, schouderpijn.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Ongevoelig, eenzaam, geïsoleerd, moeilijk

contact makend, vijandige houding, moeilijk zijn grenzen kunnen

bepalen.

  

5e Chakra:  ( 28 tot 35 jaar )

Centrale thema:          Communicatie, woordbewustzijn, inspiratie, mentale energie, onafhankelijkheid, waarheid.

Lichaam:                     Keel, kaken, strottenhoofd, slokdarm, luchtpijp, ademhaling, stem, nekwervels, nek, schouders, gehoor.

Positieve werking:      Goede communicatieve eigenschappen, evenwichtig ik-bewustzijn,

veelzijdige interesse, goed leer- en concentratievermogen, rationeel

denken, onderscheidingsvermogen, een vaste stem, een zekere manier

van spreken, muzikaal, goed ontwikkelde persoonlijkheid.

Negatieve werking:    Graag beroemd willen zijn, vluchten voor de werkelijkheid, te grote nadruk op het intellectuele leggen, machtswellust, intolerantie.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Keelpijn, amandelontsteking, problemen met

de tanden en het tandvlees, nek(wervel)klachten, schouderpijn,

problemen met de schildklier, spraakstoornis, oorklachten.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Schuchterheid, geremd, verward, angst om alleen

te zijn, gebrek aan uitdrukkingsvermogen, geen eigen mening hebben,

stotteren.

 

6e Chakra:   ( 35 tot 42 jaar )

Centrale thema:          Intuïtie, wijsheid, directe waarneming, fantasie.

Lichaam:                     Kleine hersenen, gezicht, ogen, oren, neus, bijholtes, hormoonsysteem,

zenuwstelsel.

Positieve werking:      Zielsverbondenheid, zelfbewustzijn, creatieve energie, intuïtie, plotselinge inzichten, genezende energie, verbeeldingskracht, openstaan voor nieuwe ideeën, beheerstheid.

Negatieve werking:    Egoïsme, zelfverheerlijking, machtswellust, geen verantwoordelijkheid.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Hoofdpijn, problemen met de hersenen,

oogklachten, slechtziend, gehoorproblemen, bijholteontstekingen,

zenuwziekten.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Concentratie- leerproblemen, snel afgeleid zijn,

angsten, gevoelens van zinloosheid, bijgelovigheid, geestelijke verwarring.

 

7e Chakra:  ( 42 tot 49 jaar )

Centrale thema:          Spiritualiteit, ervaren van de geestelijke wereld, kosmische vereniging, zelfverwerkelijking, verlichting.

Lichaam:                      Hersenschors, ogen, het gehele organisme

Positieve werking:      Verbondenheid met het universum, geestelijke kracht, spirituele

gerichtheid, religieus, geloof, allesomvattende kennis, innerlijke

waarneming.

Negatieve werking:    Hang naar zwarte magie, bijgeloof, een zeer zwak ik-besef, niet

geïnteresseerd in het bestaan op aarde, teruggetrokkenheid.

Lichamelijke tekenen van slecht functioneren: Hoofdpijn, chronische ziekten, zenuwpijn,

zwak immuunsysteem, ademhalingsproblemen, verlamming, kanker, multiple sclerose, allerlei levensbedreigende ziekten, geestesziekten.

Geestelijke tekenen van slecht functioneren: Gebrek aan levensvreugde, vlucht voor de

werkelijkheid, als verdoofd zijn, geestelijke uitputting, depressiviteit,

besluiteloosheid, verwarring.

Geschreven doorHenkenergetix